Home > Marketing > Branding > Key visual là gì? Logo và Key Visual có điểm gì khác nhau ?

Key visual là gì? Logo và Key Visual có điểm gì khác nhau ?

Có thể bạn sẽ thích
Như thế nào là một chiến dịch Marketing hiệu quả?